Nieuwe leerlijn

Binnen zwemclub Flipper Mortsel trachten we de Nieuwe leerlijn zwemmen toe te passen. Waarom willen we dit nu volgen? Bij deze methode staan basisvaardigheden, waterveiligheid en plezier beleven zeer centraal. Kinderen zullen zich dan ook al snel kunnen voort bewegen in het water zonder een echte zwemstijl toe te passen. Dit zijn al zeer snel succeservaringen voor de kinderen. Een zwemstijl kan maar aangeleerd worden wanneer kinderen voldoende kunnen drijven op buik en rug, zij zullen dan ook het meeste plezier hieraan beleven, omdat ze zich al redelijk veilig voelen in het water. Nadien gaan we vertrekken van de gemakkelijkste zwemslag, en dit is rugslag. Hierbij hebben kinderen geen problemen met de ademhaling. Vervolgens komt crawl aan de beurt. Crawl is motorisch een eenvoudige slag, maar de ademhaling is al wat moeilijker. Deze slag zal later nog wel verfijnd worden. Nadien leren we hen pas schoolslag, intussen kunnen de kinderen zich al vlot voortbewegen in het water en zijn ze ook al iets ouder. Dit maakt het gemakkelijker om deze toch vrij moeilijke slag aan te leren. Tegen dat de kinderen hieraan toe zijn, zullen ze misschien al wel in het grote bad zijn. Deze methode geeft ons ook de kans om de kinderen veel actiever aan de les te laten deelnemen, juist doordat de oefeningen eenvoudiger zijn en de kinderen zelfstandiger dingen kunnen inoefenen.