Nieuwe leerlijn

Binnen zwemclub Flipper Mortsel trachten we de Nieuwe leerlijn zwemmen toe te passen.
Waarom willen we dit nu volgen?
Bij deze methode staan basisvaardigheden, waterveiligheid en plezier beleven zeer centraal.
Kinderen zullen zich dan ook al snel kunnen voort bewegen in het water zonder een echte zwemstijl
toe te passen. Dit zijn al zeer snel succeservaringen voor de kinderen.
Een zwemstijl kan maar aangeleerd worden wanneer kinderen voldoende kunnen drijven op buik en
rug, zij zullen dan ook het meeste plezier hieraan beleven, omdat ze zich al redelijk veilig voelen in
het water.
Nadien gaan we vertrekken van de gemakkelijkste zwemslag, en dit is rugslag. Hierbij hebben
kinderen geen problemen met de ademhaling.
Vervolgens komt crawl aan de beurt. Crawl is motorisch een eenvoudige slag, maar de ademhaling is
al wat moeilijker. Deze slag zal later nog wel verfijnd worden.
Nadien leren we hen pas schoolslag, intussen kunnen de kinderen zich al vlot voortbewegen in het
water en zijn ze ook al iets ouder. Dit maakt het gemakkelijker om deze toch vrij moeilijke slag aan te
leren. Tegen dat de kinderen hieraan toe zijn, zullen ze misschien al wel in het grote bad zijn.
Deze methode geeft ons ook de kans om de kinderen veel actiever aan de les te laten deelnemen,
juist doordat de oefeningen eenvoudiger zijn en de kinderen zelfstandiger dingen kunnen inoefenen.