Groep A

De kinderen trainen hier vooral hun conditie in combinatie met een mooie zwemstijl (schoolslag). Hun eerste baantjes in het grote bad doen meestal wat afbreuk aan hun voordien aangeleerde techniek en deze wordt hier dan ook verder bijgeschaafd. Verder wordt er gestart met het aanleren van het duiken (zittend op de kant), wordt er aandacht besteed aan het watertrappen en het onderwater zwemmen.